Меню
Профил
Език

Политика за Защита на Личните Данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършвайки дейността си, “ГАЛБО” ООД, ЕИК BG104050603, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. Кирил и Методи 47, („Дружеството“, „ГАЛБО ООД“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Този интернет магазин www.eshop.galbo-bg.com се притежава от "ГАЛБО" ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. ГАЛБО ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет магазина си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. ГАЛБО ООД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. ГАЛБО ООД не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ГАЛБО ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на ГАЛБО ООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет магазина ни и управление на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на ГАЛБО ООД, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Дружеството.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които ГАЛБО ООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на ГАЛБО ООД и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ:

При създаване на Профил, регистриране в интернет магазина ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;

Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана с начина за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използван начин за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и история на покупките и търсенията Ви;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за ГАЛБО ООД:

Дейности по управление на електронния ни магазин;

Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ГАЛБО ООД;

Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

Дейности по управление на Вашия профил в интернет магазина ни;

Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила в интернет магазина.

Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на ГАЛБО ООД.
 

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

В допълнение Вашите данни се обработват от ГАЛБО ООД и за целите на:

Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на ГАЛБО ООД, на основание легитимния интерес;

Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

COOKIES (БИСКВИТКИ)

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Повече информация за нашата политика за бисквитките ще намерите на следната страница: www.eshop.galbo-bg.com

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. ГАЛБО ООД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

В дадени случаи ГАЛБО ООД може да разкрива определена лична информация пред партньори - подизпълнители, които работят с нас като предоставят куриерски, счетоводни и маркетингови услуги, свързани с дейността ни или помагат на ГАЛБО ООД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел изпълнение на поръчките Ви и/или усъвършенстване на продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

За случаите, в които ГАЛБО ООД споделя информация за Вас с трети лица партньори – подизпълнители, същите предоставят ниво на защита на данните в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – ГАЛБО ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ГАЛБО ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

Всички служители на ГАЛБО ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Всички търговски обекти на ГАЛБО ООД са под постоянно видеонаблюдение. Информацията се съхранява за срок от 72 часа, след което автоматично се изтрива. Получената информация се обработва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност, на основание преобладаващ интерес на администратора, съгласно Регламент ЕС2016/679, единствено с цел осигуряване на сигурност и безопастност на обекта и предотвратяване на кражби и злоумишлени дейности от трети лица.

Получената при видеонаблюдението информация се предоставя единствено на провораздавателните органи – прокуратура, следствени органи и МВР, единствено в случай на обосновано съмнение за извършено престъпление.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на ГАЛБО ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет магазина на ГАЛБО ООД;

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ГАЛБО ООД;

право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@galbo-bg.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София 1505, ул. Иларион Драгостинов 43, За длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на ГАЛБО ООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ГАЛБО ООД, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

На имейл адрес: office@galbo-bg.com

По пощата: гр.София 1505, ул. Иларион Драгостинов 39, За длъжностното лице за защита на данните.

 

В сила от 25.05.2018г. Последно изменена на 22.04.2024 г.

Copyright © 1997-2021 ГАЛБО ООД

Нови продукти!